ລາງວັນຮອນດາສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະກອນໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ຊິງລາງວັນມູນຄ່າ 3,000 ໂດລາ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

playlist_add_checkສັນຊາດລາວ

playlist_add_checkອາຍຸ 25 ປີ ລົງມາ

playlist_add_checkເປັນນັກສຶກສາປີ 3 ແລະ ປີ 4 ຂອງຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ທີ່ຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ໄລຍະການສະໝັກ

ເປີດຮັບແບບຟອມເລີ່ມແຕ່ 
15/7 - 17/8/2022

ສາມາດຮັບແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ຄະນະວິຊາຂອງຕົນເອງ

ຂັ້ນຕອນການແຂ່ງຂັນ

ຮອບທີ 1: ຄັດເລືອກແບບຟອມ

ຮອບທີ 2: ເສັງພາກຂຽນ ເປັນພາສາລາວ

ຮອບທີ 3: ເສັງພາກຂຽນ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຮອບທີ 4: ສໍາພາດເປັນພາສາອັງກິດ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່: ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ
ພະແນກແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ ໂທ: 030 5478617, 020 55703872 

----------------

ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ
ອຈ. ເພັດ
020 54485866
021 312072 

ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ 
ອຈ. ດາລາພອນ 
020 54485866
021 671102 

ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 
ອຈ. ພູແກ້ວ
020 54485866
021 770173 

ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນ

ນັກຄົ້ນຄິດປະດິດສ້າງທີ່ເປັນອະນາຄົດຂອງຊາດ

panlaya

Panlaya PADITH

Civil Engineering, Facuclty of Engineering

2021

vilaysack

Vilaysak HAKPASITH

Electrical Engineering, Facuclty of Engineering

2021

Prisa

Prisa SENDUANGDETH

Computer Science, Faculty of Natural Science

2020

daophain

Daophainh CHANTHAVONG

Electrical Engineering, Facuclty of Engineering

2020

kongher

Kong HER

Physics, Faculty of Natural Science

2019

kisun

Kisun CHUNTI

Civil Engineering, Facuclty of Engineering

2019

thidathip

Thidathip KOUNNAVONG

Electrical Engineering, Facuclty of Engineering

2018

vadsana

Vadsana THAMMAVONGSA

Environmental Engineering, Facuclty of Engineering

2018

lattana

Lattana SYLISOMCHANH

Civil Engineering, Facuclty of Engineering

2017

sayfar

Sayfar RASACHAK

Electrical Engineering, Facuclty of Engineering

2017

thongdam

Thongdam PHOTHIVANH

Electrical Engineering, Facuclty of Engineering

2016

khamphet

Khamphet  LUONGPHAYBOUN

Computer Engineering & IT, Facuclty of Engineering

2016

Anoulack

Anoulak HONGVANTHONG

Electrical Engineering, Facuclty of Engineering

2015

nalinh

Nalinh THOUMMALA

Computer Engineering & IT, Facuclty of Engineering

2015

xaythavone

Xaythavone PHOMMACHANH

Electrical Engineering, Facuclty of Engineering

2014

kaiyasid

Kaynhasith XAYALATH

Civil Engineering, Facuclty of Engineering

2014

tummany

Tummany PHOMMACHAK

Teacher Vocational Education Engineering,  Facuclty of Engineering

2013

anothay

Anothay PHIMPHINITH

Computer Engineering & IT, Facuclty of Engineering

2013

leego

Leego VANH

Water Resource Engineering,  Facuclty of Engineering

2012

phetnida

Phetnidda OUANEKHAMCHANH

Computer Engineering & IT, Facuclty of Engineering

2012

alivanh

Alivanh INSICHIENGMAI

Computer Engineering & IT, Facuclty of Engineering

2011

mary

Mary PAKDIMANIVONG

Road-Bridge and Transport Engineering, Facuclty of Engineering

2011

souphaysone

Souphaysone MANOTHARM

Electrical Engineering, Facuclty of Engineering

2010

manyda

Manyda PHOTHIRATH

Road-Bridge and Transport Engineering, Facuclty of Engineering

2010

khandala

Khandala KHAMPHILA

Water Resource Engineering, Facuclty of Engineering

2009

thipphamala

Thipphamala MANIVONG

Civil Engineering, Facuclty of Engineering

2009

vernsone

Vernsone PHENGSOULITH

Road-Bridge and Transport Engineering, Facuclty of Engineering

2008

somsay

Somsay THONGKED

Mechanical Engineering, Facuclty of Engineering

2008