ສະຖານທີ່ / ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ສລຍ ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນໃນການຈັດງານປະຊຸມ ແລະ ສໍາມະນາຂະໜາດໃຫຍ່ ລວມທັງມີຫ້ອງວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນໄວ້ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າ

 

ຫ້ອງສະໝຸດ
ຫ້ອງສະໝ໌ດຂອງ ສລຍ ອັດແໜ້ນດ້ວຍຂໍ້ມູນ່ຂາວສານທີ່ມີປຶ້ມຫຼາຍກວ່າ 10,000 ເຫຼັ້ມ, ໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆ ມີຫຼາກຫຼາຍພາສາໃຫ້ເລືອກອ່ານ

 

ພື້ນທີ່ວາງສະແດງ
ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງສະຖາບັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງເສີມການສ້າງເຄືອຂ່າຍທາງທຸລະກິດລະຫວ່າງວິສາຫະກິດລາວດ້ວຍກັນ ແລະ ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດລາວ ແລະ ວິສາຫະກິດຍີ່ປຸ່ນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ພື້ນທີ່ວາງສະແດງຍັງຈະເປັນໂອກາດໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງຕົນຕໍ່ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຈະກາຍເປັນບ່ອນຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳສຳລັບນັກສຶກສາໃນອະນາຄົດ.

 

LJ Cafe
ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟ LJ ເປີດໃຫ້ບໍລິການທຸກວັນຈັນ-ສຸກ

 

LJ Coffee
ກາເຟຫອມ ແລະ ຄຸນນະພາບດີພ້ອມໃຫ້ບໍລິການທ່ານດ້ວຍໃຈ

Your image
Your image
Your image