ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ທ່ານດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ

Your image
Your image

location_cityຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ

contact_mailຕູ້ ປນ. 7322 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

call+856-21-720156

emaillaos.japan.institute@gmail.com

publichttp://www.lji.edu.la

ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງຫາພະແນກ:

ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ: 030-5210-748 
ພະແນກພາສາຍີ່ປຸ່ນ: 030-5210-746 
ພະແນກແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ: 030-5120-745
ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຫຼັງ ປ. ຕີ: 030- 

ເວລາໂມງລັດຖະການ: 8:00 - 16:00
ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ