ທັກສະການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າແບບຍີ່ປຸ່ນ

ຮຽນຮູ້ການບໍລິການດ້ວຍໃຈແບບຍີ່ປຸ່ນ ຝຶກທັກສະໃນການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມໃສ່ໃຈ ຝຶກທັກສະການວາງແຜນການດໍາເນີນງານຂອງການບໍລິການ

ຂໍ້ມູນຫຼັກສູດ:

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ:

ຮຽນຮູ້ການບໍລິການດ້ວຍໃຈແບບຍີ່ປຸ່ນ 

ຝຶກທັກສະໃນການຕ້ອນຮັບ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມໃສ່ໃຈ 

ຝຶກທັກສະການວາງແຜນການດໍາເນີນງານຂອງການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ເຮັດໃຫ້:

ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ມີກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນ

ບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ໄວຂຶ້ນ

ລູກຄ້າເກີດຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ກັບມາໃຊ້ບໍລິການອີກ

ຮຽນຮູ້ກໍລະນີສຶກສາການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

....................

timelineໄລຍະເວລາ:

2 ວັນ (12 ຊົ່ວໂມງ)

av_timerໃຊ້ເວລາຮຽນ:

6 ຊົ່ວໂມງ/ມື້

timelapseເວລາຮຽນ:

ພະຫັດ - ສຸກ (8:30 - 15:30)

placeສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

peopleຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ

 ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ລາວ

ຄ່າຮຽນ:

600,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com

sengaloun

ອຈ. ແສງອາລຸນ ຄອງຫຼ້າລຽນ

ຈົບ ປ. ໂທ ຈາກມະຫາໄລຈູ່ໂອ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ສອນພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາຍີປຸ່ນຢູ່ ສລຍ

khamphouy

ອຈ. ຄໍາຜຸຍ ວິໄລສຸກ

ເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນ ຜ່ານປະສົບການສິດສອນມາລະຍາດທາງທຸລະກິດແບບຍີ່ປຸ່ນ ມາຫຼາຍກວ່າ 15 ປີ