Recently News & Activities

See All Newsfast_forward

 
Sample image

 ພິທີເປິດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານ ລະດັບສູງ ຣຸ່ນທີ 6 
Opening Ceremony of Keiei-Juku Program 6 Batch 

 

ການສອບເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ JLPT 2023

       ການສອບເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ (JLPT) ປີ 2023 ເລີ່ມເປີດຮັບສະໝັກສອບເສັງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10 ກໍລະກົດ ເຖິງ 01 ກັນຍາ 2023. 
ສາມາດຊື້ຟອມສະໝັກ ແລະ ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ 030 5210 746  

More details
Sample image
B😊🙏ສະບາຍດີທຸກທ່ານ !! ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ🇱🇦🇯🇵, 📢ເປີດຮັບສະຫມັກ ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ຊຸດທີ 17 ເລີ່ມແຕ່ ມື້ນີ້ຈົນເຖິິງ ວັນທີ 12/08/2024 ✍️ເປັນໂອກາດດີສຳລັບຜູ້ທີ່ວາງແຜນຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ. ✍️ສອນໂດຍຊ່ຽວຊານຈາກຫລາຍປະເທດມາຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ເຊັ່ນ: ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ ແລະ ລາວ. ✍️ເນັ້ນຫນັກການບໍລິຫານແບບຍີ່ປຸ່ນ, ມີການໄປທັດສະນະສຶກສານຳບັນດາບໍລິສັດທີ່ນຳໃຊ້ຕົ້ນແບບການບໍລິຫານຂອງຍີ່ປຸ່ນ. 🤗ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ: ● ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຂາໃດຫນຶ່ງ ● ມີປະສົບການເຮັດວຽກ 2 ປີ ຂຶ້ນໄປ ● ມີຄວາມສາມາດສື່ສານອັງກິດ ອ່ານ, ຟັງ, ຂຽນ, ເວົ້າ ● ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫລື ເສດຖະສາດ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາພິເສດ ● ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈົບໃຫມ່ໃນສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະສາດ ຕ້ອງມີ GPA = 3.00+ ຂຶ້ນໄປ 👉 ຂັ້ນຕອນ - ຄັດເລືອກການປະກອບແບບຟອມທີ່ຄົບຖວ້ນ - ຜ່ານການສຳພາດ 👉Download ແບບຟອມ: https://drive.google.com/.../1tb5xPaNapf... ✍️ຮີບດ່ວນ ເຂົ້າມາພົວພັນຊື້ແບບຟອມສະຫມັກໄດ້ທີ່ ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແຜນທີ່ https://maps.app.goo.gl/KmjNYnyBQoUWoJdw7 📱📞ລາຍລະອຽດທັກຫາທີມງານໃຈດີ : WhatsApp’s/ມືຖື: 5445 8899 ປທ ສວຍຈັນຕາ ຣາຊະກຸນ 5556 4689 ອຈ. ປອ. ລັດສະຫມີ ວົງແສງຈັນ 5883 3509 ປທ ແສງອາລຸນ ຄອງຫລ້າຫລຽນ 5238 1969 ປທ ພູລັດສະຫມີ ເພັດທະນູລັດ 😊🙏 utton
 

aims to improve management knowledge and skills for business. Participants are mainly managers and staff working at private companies, state enterprises and government agencies

 

The course will be taught 40% in English by Japanese and ASEAN lecturers and 60% in Lao by Lao lecturers.

Your image
 

organized to respond to the increasing demand for Japanese language education in Laos. In 2012, JF started to support Japanese Courses of LJI.

 

regularly organizes various exchange activities to promote mutual understanding and strengthen the relationships between the Lao and Japanese people

Your image