Your image

ການບໍລິຫານການປະຕິບັດງານ

ຄວາມມີປະສິດຕິພາບຂອງບຸກຄົນ, ການຮຽນຮູ້ສູ່ຄວາມສໍາເລັດ, ກົນໄກການບໍລິຫານຈັດການທີ່ມີປະສິດຕິພາບ, ການບໍລິຫານງານແບບຍີ່ປຸ່ນ, ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (KAIZEN), .....

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ເປີດຮັບສະໝັກ
ມື້ຝຶກອົບຮົມ: 29/10 - 02/11/2018

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ຄວາມມີປະສິດຕິພາບຂອງບຸກຄົນ, ການຮຽນຮູ້ເຖິງການຮຽນສູ່ຄວາມສໍາເລັດ, ກົນໄກການບໍລິຫານຜົນການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ, ການບໍລິຫານເວລາ, ການບໍລິຫານງານແບບຍີ່ປຸ່ນ (ພື້ນຖານຂອງການສ້າງຄຸນນະພາບ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດຕິພາບຂອງວຽກງານ), 5ສ (ສະສາງ, ສະດວກ, ສະດວກ, ສະອາດ, ສຸຂະລັກສະນະ ແລະ ສ້າງນິໄສ) ແລະ ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ (KAIZEN).

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

fiber_manual_record

fiber_manual_record

fiber_manual_record

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image

ອາຈານ ສຸດຖະໜອມ ພິນສະຫວັດ

ຮອງອໍານວຍການ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຈົບປະລິນຍາໂທດ້ານການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການບໍລິຫານພຶດຕິກໍາໃນອົງກອນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Kobe, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ມີປະສົບການສອນມາຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ, ໄດ້ໃຫ້ການຍາຍຢູ່ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການຕ່າງໆຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.

ໄລຍະເວລາ:

5 ວັນ (15 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

700,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com