ສະຖານທີ່ / ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕິດກັບຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ດົງໂດກ. ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າຫ້ອງປະຊຸມ ຫຼື ສໍາມະນາ ທີ່ມີອຸປະກອນອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໂປຼເຈັກເຕີ, ຊຸດເຄື່ອງສຽງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ຂະໜາດຂອງຫ້ອງ ແລະ ລາຄາແມ່ນເບິ່ງຢູ່ທາງດ້ານລຸ່ມ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ/ສໍາມະນາ ທີ່ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທັນທີ.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Multi-purpose Room

It is the largest room in LJI, size, Maximum seat is up to 80 seats.

meeting set

Set as Meeting table

seminar set

Set as seminar event

seminar set

Set as seminar event

Lecture Room

It is the 2nd large room in LJI, size, Maximum seat is up to 50 seats.

meeting set

Set as Meeting table

seminar set

Set as seminar event

seminar set

Set as seminar event

Keiei-juku Room

Size, Maximum seat is up to 30 seats.

meeting set

Set as Meeting table

seminar set

Set as seminar event

seminar set

Set as seminar event

Seminar Room

Size, Maximum seat up to 30 seats.

meeting set

Set as Classroom

seminar set

Set as Classroom

seminar set

Set as Classroom

Class Room

There are 4 room of classroom, Size, Maximum seat up to 24 seats.

meeting set

Set as Meeting table

seminar set

Set as seminar event

seminar set

Set as seminar event

Tatami Room

Tatami or Culture room is Japanese style, Size, Maximum seat is up to

culture room

Tatami Room

seminar set

Tatami Room

culture room

Tatami Room

Video Conference System

This system was set up in Multi-purpose room, Size, Maximum seat up to 24 seats.

meeting set

Set as Meeting table

seminar set

Set as seminar event

seminar set

Set as seminar event

Table of rental fee for facilities

room fee