ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ທ່ານດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ

Your image
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຫ້ອງການຕັ້ງຢ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ

ຕູ້ ປນ. 7322 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

+856-21-720156-57

ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງຫາພະແນກ:

ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ:  030-5210-748

ພະແນກພາສາຍີ່ປຸ່ນ:   030-5210-746

ພະແນກແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາ: 030-5120-745

ເວລາໂມງລັດຖະການ

8:00 - 18:30  

ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ 

ຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫຼື ຂໍ້ສົງໃສ ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມກັບພວກເຮົາໄດ້ທຸກຊ່ອງທາງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ, ທາງເຟດບຸກ ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນຢູ່ຫ້ອງການກໍໄດ້

ສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຫາພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຍິນດີຮັຍຟັງທຸກຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຕອບທຸກຄໍາຖາມທີ່ທ່ານສົງໄສ

ຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ຖືກສົ່ງແລ້ວ. ຂອບໃຈທີ່ທ່ານຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ.
ຂໍອະໄພ, ຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຍັງບໍ່ຖືກສົ່ງເທື່ອ