Your image

ການພັດທະນາຄວາມຄິດສູ່ຄວາມສໍາເລັດ 

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການວາງເປົ້າໝາຍຊີວິດ, ປັດໃຈທີ່ນໍາສູ່ຄວາມສໍາເລັດ, ວິທີພັດທະນາຈຸດແຂງ ຫຼື ຈຸດດີຂອງຕົນ ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ຫຼື ຈຸດຄ້າງຄາທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໂດຍຮຽນຮູ້ ພະລັງຂອງຄວາມຄິດບວກ,

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ປິດ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

ສຳມະນາກອນ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການວາງເປົ້າໝາຍຊີວິດ, ປັດໃຈທີ່ນໍາສູ່ຄວາມສໍາເລັດ, ວິທີພັດທະນາຈຸດແຂງ ຫຼື ຈຸດດີຂອງຕົນ ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນ ຫຼື ຈຸດຄ້າງຄາທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໂດຍຮຽນຮູ້ ພະລັງຂອງຄວາມຄິດບວກ, ພະລັງສະໝອງ, ຄວາມເຊື່ອ, ຈິນຕະນາການ, ຈິດສໍານຶກ-ຈິດໃຕ້ສໍານຶກ, ກົດແຫ່ງການດຶງດູດ, ກົດຂອງການໃຫ້ ແລະ ການຮັບ, ກົດຂອງເຫດ ແລະ ຜົນ, ການໃຫ້ອະໄພ, ຄວາມສໍານຶກຮູ້ຄຸນ ແລະ ອື່ນໆອີກ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າສິ່ງໃດບໍ່ຄວນເຮັດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາ ແລະ ສິ່ງໃດຄວນເຮັດເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ງ່າຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ.

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

fiber_manual_recordຮູ້ຈັກວາງເປົ້າໝາຍຊີວິດໃນແຕ່ລະດ້ານຢ່າງຊັດເຈນ

fiber_manual_recordຮູ້ຖອດດຶງສັກກະຍາພາບຂອງຕົນຢ່າງເຕັມທີ່

fiber_manual_recordຮູ້ວິທີຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ

fiber_manual_recordເປັນຄົນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Your image

ອຈ. ລີປ່າເອ້ຍ ບົວປາວ

ຫົວໜ້າພະແນກຫຼັກສູດບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສລຍ

ອຈ. ລີປ່າເອ້ຍ ບົວປາວ ເປັນອາຈານສອນດ້ານການວາງແຜນການສຶກສາ ແລະ ຮຽນຈົບຈາກປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ. ເພີ່ນມີປະສົບການສູງໃນການບັນຍາຍຢູ່ອົງກອນຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ດ້ານການສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ຄຳແນະນໍາໃນການພັດທະນາຕົນເອງ.

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com