Your image

ການຕະຫຼາດໃນທາງປະຕິບັດຕົວຈິງ

ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງ

ຈອງບ່ອນນັ່ງ

ຫຼັກສູດນີ້ມີໃບຢັ້ງຢືນ ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

ສະຖານະ: ເປີດຮັບສະໝັກ
ເປີດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງຕໍ່ໄປ: 13-24/05/2019

ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້:

- ການສືື່ສານກັບລູກຄ້າ
- ກິດຈະກໍາການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ
- ການແນະນໍາໂຄງສ້າງຂອງກິດຈະກໍາການຂາຍ
- ການເພີ່ມຍອດຂາຍ
  

ສິ່ງທີ່ຈະໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

fiber_manual_recordຮຽນຮູ້ເຖິງແນວຄວາມຄິດເພື່ອສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດ ແລະ ທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ

fiber_manual_recordເຂົ້າໃຈຂະບວນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມ

fiber_manual_recordສ້າງແຜນການສໍາລັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບສູງຂຶ້ນ

ພົບກັບວິທະຍາກອນ

Ryoji Shiozaki
Ryoji Shiozaki

ປະສົບການເຮັດວຽກຢູ່ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (R&D) ສິນຄ້າ ແລະ ພະແນກທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ Kao ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນມາເປັນເວລາເຖິງ 36 ປີ. ໃນຖານະທີ່ທ່ານມີປະສົບການສູງດ້ານການຕະຫຼາດ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບເຊີນເປັນຊ່ຽວຊານອາວຸໂສອົງການໄຈກາມາເປັນເວລາ 5 ປີແລ້ວ.

ໄລຍະເວລາ:

10 ວັນ (30 ຊົ່ວໂມງ)

ໃຊ້ເວລາ:

3 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ ມື້

ເວລາຮຽນ:

ຈັນ ຫາ ສຸກ (17:30 - 20:30)

ສະຖານທີ່:

ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ:

ທຸກພາກສ່ວນ

ພາສາທີ່ໃຊ້ສອນ:

ພາສາອັງກິດ / ພາສາລາວ

ຄ່າຮຽນ:

850,000 ກີບ/ຄົນ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນ້ພີ່ມຕື່ມ ທີ່ພະແນກບໍລິຫານທຸລະກິດ

callໂທ:

030 5841519 

emailອີເມວ:

ljibzcourse@gmail.com

monetization_onການຈ່າຍຄ່າຮຽນ

1. ໂອນຄ່າຮຽນຜ່ານທະນາຄານ ເລກບັນຊີ XXXXXXX
2. ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຈ່າຍຄ່າຮຽນໄດ້ທີ່ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ໃນວັນ-ເວລາລັດຖະການ)
3. ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າຮຽນໃນມື້ທີ່ເລີ່ມຮຽນໄດ້