Keieijuku program study tour in Japan
Closing of Start-up Program, 1st batch
Business Cafe
Japanese Class
Japanese Speech Contest 2018
Japanese Speech Contest 2018
Japanese New Year Festival 2018
JOCV Training Activities
Yamada Scholarship Study tour
Lao New Year 2018
previous arrow
next arrow
Slider
 

LJ Coffee ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ

ກາເຟຮ້ອນ, ເຢັນ ຫຼື ກາເຟປັ່ນ

ນໍ້າປັ່ນໝາກໄມ້ ແລະ ກະແລ່ມແຊບໆ ລໍຖ້າທ່ານຢູ່

ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນເດີ່ນຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. ເປີດທຸກ ວັນຈັນ-ເສົາ

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ຂ່າວສານລ່າສຸດ    | ອ່ານຂ່າວທັງໝົດ

ເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນທານາບາຕະ (TANABATA Festival) ກິດຈະກໍານີ້ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 20/6/2018 ກົງກັບ ວັນພຸດ, ງານເລີ່ມເວລາ 13:30 -...

Read more...

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2018 ການນຳຂັ້ນສູງ Mr. Kazuhiko KOSHIKAWA ຮອງປະທານໃຫຍ່ຂອງອົງການໄຈກາ ປະຈຳຢີ່ປຸ່ນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ...

Read more...

ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປິດຫຼັກສູດການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ ຢູ່ທີ່ຮ້ານກາເຟ @ Espresso cafe. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວເປັນໜຶ່ງໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຂອງສະຖາບັນ...

Read more...

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນ ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນກໍາລັງເປີດຮັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ສົນໃຈຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນເລີ່ມຕົ້ນ ເປີດຮຽນ:      ວັນຈັນ ວັນທີ 16/7 ເຖິງ ວັນພຸດ ວັນທີ 29/8/2018                    ມື້ຮຽນ:...

Read more...

ຫຼັກສູດທີ່ກໍາລັງຈະເປີດສອນ

personal

ຄວາມຮູ້ແມ່ນຂະບວນການທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ມີການເຄື່ອນເໜັງ ຕະຫຼອດເວລາເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນໄປສູ່ຄວາມຈິງ, ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມງາມ,

ໄລຍະຮຽນ: 02-13/07/2018 (10 ວັນ)

project management

ທັກສະສຳຄັນສຳລັບຜູ້ນຳພາ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານຍຸກໃໝ່ • 4 ລະດັບການນຳພາ (ການນຳພາຕົນເອງ, ທີມງານ, ອົງກອນ ແລະ ສັງຄົມ) • ທຸກຄົນນຳຄວາມແຕກຕ່າງເຂົ້າສູ່ອົງກອນ • ຄວາມສະຫລາດທາງດ້ານອາລົມ 

ໄລຍະຮຽນ: 02-13/07/2018  (10 ວັນ)

EMC

ຫຼັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນຈະເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນມາກ່ອນ. ໂດຍຫ້ອງ B0 ນີ້ເປັນຫ້ອງຮຽນໄລຍະສັ້ນພຽງແຕ່ 20 ຄັ້ງ (40 ຊົ່ວໂມງ) ເທົ່ານັ້ນ, ທ່ານຈະສາມາດອ່ານ, ຂຽນອັກສອນ ຮິລະງະນະ, ຄະຕະກະນະ. 

ໄລຍະຮຽນ:  16/7 - 19/8/2018 (40 ຊົ່ວໂມງ)

ຫຼັກສູດໄລຍະຍາວທີ່ກໍາລັງຈະເປີດສອນ

MBA

ຮັບສະໝັກເຖິງວັນທີ 22/6/2018
ມື້ຮຽນ: ຈັນ-ສຸກ (ພາກຄໍ່າ 17:30 – 20:45 ໂມງ) 
ຈັດປະຖົມນິເທດ 28/9/2018
ໄລຍະຮຽນ:  2 ປີ

Start up

ເວລາຮຽນ: ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະລາຍວິຊາ 
ຄ່າຮຽນ: $500 / person

ໄລຍະເວລາ: ກໍລະກົດ 2018 - ມີນາ 2019

keiei-juku

ເວລາຮຽນ: ຈັນ - ສຸກ (9:00 – 17:00) 
ຄ່າຮຽນ: $2,000 / 7 month

ໄລຍະເວລາ: ຕຸລາ 2018 – ມີນາ 2019 

 

ບຸນທານາບະຕະ (Tanabata Festival)


20/6/2018 (ວັນພຸດ) 13:30-15:00
ສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມຊ (ດົງໂດກ)
Days
Hours
Minutes
Seconds

3 ເສົາຫຼັກຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

Business course

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເປັນຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລຫານ, ພະນັກງານບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານລັດ. ຫຼັກສູດບໍລຫານທຸລະກິດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົບບໍລິຫານທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ....

Japanese Language course

ຫຼັກສູູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation). ຫຼັກສູດມາດຕະຖານ ຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ເທີມແມ່ນ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ, ເປັນລະບົບ 3 ປີ....

Sample title

ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. 
- ວັດທະນະທໍາລາວ, ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.....

ຄູ່ຮ່ວມມື

NUoL
JICA
Japan Foundation