Japanese New Year Festival 2019
MBA 9th Graduation
Lao New Year 2018
Japanese Class
Japanese Speech Contest 2018
previous arrow
next arrow
Slider

ຂ່າວສານລ່າສຸດ    | ອ່ານຂ່າວທັງໝົດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກ ທີ 18/01/2019 ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ The Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI) ແລະ Laos-Japan Human Resource Development Institute (LJI) ຕ່າງໜ້າໂດຍຜູ້ອໍ...

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2019 ຜ່ານມານີ້, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳປີ 2019 ທີ່ເດີນດ້ານໜ້າສະຖາບັນຕົນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວ...

ວັນທີ 12-13 ເດືອນທັນວາ 2018 ອາຈານຈາກສະຖາບັນລາວຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໄປຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ແນະນໍາວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ກິດຈະກໍາແມ່ນຫຼັງຈາກຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ...

ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2018 ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຈັດກິດຈະກຳແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ກັບນັກສຶກສາຄະນະສຶກສາສາດ ແລະ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ປະກອບມີການແນະນຳກ່ຽວກັບວັດທະນນະທຳຍີ່ປຸ່...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 1 Knowledge management in organization of the President’s affiliated office, National University of Laos Khamphouy Vilay...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 40 A study on effect of transformational leaderships on employee’s performance in KVP Security Service Co., Ltd Anna Sou...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 15 Strategic management of retail industry in Lao PDR in the context of ASEAN economic integration Yuqin Zhong & Bounlou...

LJI Business Management JournalVolume. 9, Published on September 2018, Page 30 Analysis of the effects and utilization of agreements and cooperative frameworks related to economics and internationa...

ຫຼັກສູດທີ່ຈະເປີດສອນໃນໄວໆນີ້

Start your business

ຮຽນຮູ້ເຖິງການພັດທະນາທີມງານ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຍຸດທະສາດທາງທຸລະກິດ ແລະ ທັກສະການສື່ສານເພື່ອເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີ, ການພັດທະນາອົງກອນ ແລະ ການຈູງໃຈ
ຄ່າຮຽນ: 500,000 ກີບ
ໄລຍະຮຽນ: 15, 17 & 19/01/2019

personal

ທ່ານຈະຮູ້ຈັກວາງເປົ້າໝາຍຊີວິດໃນແຕ່ລະດ້ານຢ່າງຊັດເຈນ, ຮູ້ຖອດດຶງສັກກະຍາພາບຂອງຕົນຢ່າງເຕັມທີ່, ຮູ້ວິທີຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເປັນຄົນໃໝ່ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ
ຄ່າຮຽນ: 850,000 ກີບ/ຄົນ
ໄລຍະຮຽນ: 28/01 - 08/02/2019

EMC

ເພື່ອໄດ້ເງິນລົງທຶນ ຫຼື ເງິນກູ້ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີແຜນທຸລະກິດ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຄິດທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈະເລີ່ມຈາກໃສ, ຫຼັງຈາກຈົບຫຼັກສູດນີ້ທ່ານຈະມີແຜນທຸລະກິດດີໆໄວ້ໄປນໍາໃຊ້ແນ່ນອນ
ຄ່າຮຽນ: 850,000 ກີບ/ຄົນ
ໄລຍະຮຽນ:  25/02 - 08/03/2019

3 ເສົາຫຼັກຂອງສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ

Business course

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ. ເປັນຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລຫານ, ພະນັກງານບໍລິສັດ, ເຈົ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານລັດ. ຫຼັກສູດບໍລຫານທຸລະກິດໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຝຶກອົບຮົບບໍລິຫານທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ....

Japanese Language course

ຫຼັກສູູດພາສາຍີ່ປຸ່ນເປີດຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (Japan Foundation). ຫຼັກສູດມາດຕະຖານ ຮຽນມື້ລະ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 1 ເທີມແມ່ນ 4.5 ເດືອນ ຫຼື 18 ອາທິດ, ເປັນລະບົບ 3 ປີ....

Sample title

ສະຖາບັນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທໍາເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນ 2 ຊາດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ. 
- ວັດທະນະທໍາລາວ, ວັດທະນະທໍາຍີ່ປຸ່ນ.....

ຄູ່ຮ່ວມມື

NUoL
JICA
Japan Foundation