LJI Scale-up

[English Below]
ຂໍສະເເດງຄວາມຍິນດີນຳທັງ 3 ທີມ ທີ່ຊະນະໃນງານເເຂ່ງຂັນເເຜນທຸລະກິດຂອງໂຄງການ LJI SUSU: Scale up
ທີ່ຈັດຂື້ນທາງອອນລາຍ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2021ນີ້. 3 ທີມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນໂຫວດສູງສຸດ ໃນການນຳສະເໜີແຜນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ໜ້າຕາງໜ້າອົງການ JICA, ຄະນະກຳມະການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເເລະ ລວມທັງນັກລົງທຶນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ເຊິ່ງໃນຮອບສຸດທ້າຍນີ້ມີ 14 ທີມທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນນໍາກັນ ຈາກເບື້ອງຕົ້ນທີ່ມີທັງໝົດເຖິງ 108 ທີມທີ່ສະໝັກເຂົ້າມາ.
ກ່ອນວາລະການແຂ່ງຂັນຕົວຈິງໃນຮອບສຸດທ້າຍ, ທັງ 14 ທີມໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຫຼາຍໆທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: Innovative Business Model, ການຕະຫຼາດ, ການເງິນ, ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ການນຳສະເໜີແຜນທຸລະກິດ ເເລະ ການຂຽນແຜນທຸລະກິດ ເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງເດືອນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍສະຖາບັນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກຽມພ້ອມທີ່ຈະນຳສະເໜີເເຜນທຸລະກິດທີ່ໄດ້ປັບປຸງມາຕະຫຼອດໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ.
ໃນງານເເຂ່ງຂັນນຳສະເໜີແຜນທຸລະກິດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີຫຼາກຫຼາຍຮູບເເບບທຸລະກິດທີ່ຖືກນຳສະເໜີ. ເເຕ່ລະທຸລະກິດທີ່ນຳສະເໜີກໍລ້ວນເເຕ່ເເມ່ນທຸລະກິດທີ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ເເກ່ສັງຄົມລາວເຊັ່ນ: ທຸລະກິດທີ່ເປັນສິນຄ້າຂອງຄົນລາວ ເຊິ່ງສາມາດທົດເເທນການນຳເຂົ້າ ເເລະ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກໄດ້ ເເລະ ຍັງມີຮູບເເບບທຸລະກິດທີ່ສາມາດຕອບໂຈດໃຫ້ກັບບັນຫາໃດໜຶ່ງໃນສັງຄົມໄດ້ນຳ.
ຮ່ວມເປັນຄະນະກຳມະການໃນງານແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບກຽດຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກທັງພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ສະມາຄົມຕ່າງໆ ທີ່ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ SMEs ເເລະ Startups ໃນລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີເເຂກພິເສດ ເເລະ ນັກລົງທຶນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນເຊັ່ນ: PHALs Inc., Music Securities, Inc., M’S Consulting Inc., ເເລະ ສະມາຊິກຂອງ AVPN (Asian Venture Philanthropy Network) ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈໍານວນຫຼາຍທ່ານ.
ສະຖາບັນພວກເຮົາ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ຂໍຊົມເຊີຍເປັນພິເສດມາຍັງທັງ 14 ທີມ ທີ່ມີຄວາມພຽນພະຍາຍາມຝຶກຝົນ ເເລະ ພັດທະນາຕົນເອງ ນັບຕັ້ງເເຕ່ມື້ທຳອິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈົນມາຮອດມື້ເເຂ່ງຂັນ. ພວກເຮົາມີຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຕໍ່ກັບຄວາມຕັ້ງໃຈ ເເລະ ຄວາມອົດທົນມຸ່ງໝັ້ນຂອງເເຕ່ລະທີມ ທີ່ໄດ້ສະເເດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນຕະຫຼອດໄລຍະການຝຶກອົບຮົມ ເເລະ ທຸກໆທີມກໍ່ນຳສະເໜີແຜນທຸລະກິດຂອງຕົນອອກມາໄດ້ຢ່າງໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍໃນມື້ງານເເຂ່ງຂັນ.
ສຸດທ້າຍນີ້ ພວກເຮົາຂໍສະເເດງຄວາມຍິນດີກັບ 3 ທີມ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ JICA Award ຄືທີມ:
– Appzap by Lailaolab ICT Solutions
– Wayha booking platform by Wayha Technology Co.,Ltd
– Bansi.la by 57Bytes Sole Co., Ltd
ທັງ 3 ທີມທີ່ຊະນະນີ້ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນທຸລະກິດ (Proof of Concept) ຂອງຕົນ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າໄລຍະທີ່ 2 ຂອງໂຄງການ LJI SUSU ເເລະ ຈະໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ JICA ພ້ອມທັງຄຳເເນະນຳໃກ້ຊິດຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຕື່ມອີກເປັນໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນ.
ນອກຈາກ 3 ທີມ ທີ່ຊະນະດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຍັງມີທີມທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນພິເສດຈາກນັກລົງທຶນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ພວກເຮົາຂໍຊົມເຊີຍນຳທີມ Bangfaitech, Bansi.la and Yaimaii ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດພົບປະໂອ້ລົມເເບບໂຕຕໍ່ໂຕກັບນັກລົງທຶນດັ່ງກ່າວເພື່ອເປີດໂອກາດໃນການຮ່ວມມືກັນໃນອານາຄົດ.
Congratulations to the 3 winners from LJI SUSU’s (Scale up) Business Plan Competition!
On 3rd December, it was a big day for the 14 teams (out of 108 business applications) to pitch their business plan in front of JICA representatives, judges from various sectors as well as potential investors from Japan.
After participating in intensive training for more than a month on various business subjects which were organized by LJI including Innovative Business Model, Marketing, Finance, Human Resource, Presentation skills and Business Plan, they were finally ready to present their refined business plans.
Pitches on a variety of businesses have been shared at the Business Plan Competition. Those businesses create values to Lao society such as unique made-in-Laos products that contribute to export and/or import substitution, and distinct business models that bring innovative solutions to social challenges.
The judges of the event comprised of the professional people from different sectors who support SMEs and Startups in Laos. In addition, the event was kindly joined by special guests and investors from Japan, including PHALs Inc., Music Securities, Inc., M’S Consulting Inc., and AVPN (Asian Venture Philanthropy Network) members.
We couldn’t be prouder of how far all of the 14 teams have come and how much they have improved since Day 1. We are so much impressed with their hard work and passion on their business. Finally, they pitched with full of determination!
We would like to express big congratulations to the 3 winning teams for JICA Award:
– Appzap by Lailaolab ICT Solutions
– Wayha booking platform by Wayha Technology Co.,Ltd
– Bansi.la by 57Bytes Sole Co., Ltd
The 3 winning teams will proceed to phase 2 of the LJI SUSU program to implement POC (Proof of Concept) with financial support from JICA and mentoring supports by LJI for the next 6 months.
Apart from those 3 winners, the other teams also received special recognition from the investors from Japan who joined the event on that day. We are so excited for Bangfaitech, Bansi.la and Yaimaii teams who were offered an opportunity to have one-on-one meeting with the investors to discuss potential collaboration!