Uncategorized

LJI Scale-up

[English Below]ຂໍສະເເດງຄວາມຍິນດີນຳທັງ 3 ທີມ ທີ່ຊະນະໃນງານເເຂ່ງຂັນເເຜນທຸລະກິດຂອງໂຄງການ LJI SUSU: Scale upທີ່ຈັດຂື້ນທາງອອນລາຍ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2021ນີ້. 3 ທີມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນໂຫວດສູງສຸດ ໃນການນຳສະເໜີແຜນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ໜ້າຕາງໜ້າອົງການ JICA, ຄະນະກຳມະການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເເລະ ລວມທັງນັກລົງທຶນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ເຊິ່ງໃນຮອບສຸດທ້າຍນີ້ມີ 14 ທີມທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນນໍາກັນ ຈາກເບື້ອງຕົ້ນທີ່ມີທັງໝົດເຖິງ 108 ທີມທີ່ສະໝັກເຂົ້າມາ.ກ່ອນວາລະການແຂ່ງຂັນຕົວຈິງໃນຮອບສຸດທ້າຍ, ທັງ 14 ທີມໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຫຼາຍໆທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດ…Continue readingLJI Scale-up